Styrelse

SJR kamratförening

Grundat 1995

 

SJRk styrelse

 

SJR kamratförenings styrelse, vald av årsmötet 2018.

Ansvarsområden fördelas av styrelsen på ett konstituerande möte

Robert Hallin robert.hallin@sjrk.se

Anna Steele anna.steele@sjrk.se

Tibbe Vegsö tibbe.vegso@sjrk.se

Björn Hogler bjorn.hogler@sjrk.se

Hans Ågren hans.agren@sjrk.se

Valberedning

Thomas Metz thomas.metz@sjrk.se (sammankallande)

Fred Wahlstedt fred.wahlstedt@sjrk.se

Revisor

Leif Broman leif.broman@sjrk.se

Kontakt: inblick@sjrk.se webbmaster@sjrk.se Copyright © All Rights Reserved