SJR kamratförening
SJRk mötet 1995

SJ Resebyrå kamratförening

SJR-andan lever fortfarande i allra högsta grad trots att SJ Resebyrå upphörde som varumärke 1/1 1990 - för 30 år sedan. 

Utöver årsmötet/årsfesten för medlemmar arrangerar styrelsen även öppna träffar för SJR-vänner. Vi har en stor och aktiv Facebookgrupp. 

Är det något du undrar över  är du välkommen att maila till inblick@sjrk.se

 

SJRk Hedersmedlemmar

Årmötet 2016 utsåg grundarna  av SJRk  till ständiga Hedersmedlemmar

Ingvar Andersson       Arne  Ericson                  Palle Lindblom
Ulf Dahlberg                Carl-Erik Hagström   

SJRk ordförandeklubbor

Silverklubban
Klubban är en gåva från Gunnar Edlund som var rbrc på SJR Jönköping 1959-65. Senare var han länsturisttrafikchef i Jönköpings Län. 
Vid årsmötet 1997 i Skövde, vilket Sven-Åke och Jönköpingskollegor arrangerat, donerade Edlund ordförandeklubban i silver, märkt med SJ 14/5 1955 till SJR kamratförening.


Träklubban
Ordförandeklubban i trä snickrades till av Torsten Johansson, rbrc i Ronneby 1986-87. Han umgickmycket med Olle Johansson och de gillade träslöjd. Även denna klubba överlämnades till kamratföreningen vid årsmötet 1997. 


Det första SJRk mötet i Enköping 1995

Så här började det...

Under 1989 sålde SJ ledningen hela SJ Resebyrå (SJR) till Nyman & Schultz AB, sedermera American Express. SJR var etablerad med ett 70-tal resebyråer över hela landet och många anställda kunde inte till fullo förstå logiken i affären. Alla var stolta över SJR:s ledande ställning på marknaden och över vad som åstadkommit inom SJR under åren. Verksamheten präglades av en stark laganda och känsla av samhörighet mellan enheter och personer. Nu skulle kanske alla skingras och SJR-identiteten upplösas.

Fem entusiaster

Snacket gick kollegor emellan i hela riket. Många var intresserade, både yngre och äldre, att fortsätta samhörigheten, ”SJR-andan” borde manifesteras i någon beständig form. Detta föranledde fem entusiaster att under 1994 börja spåna om en ”SJR träff” för att kolla det verkliga intresset. De fem var Ingvar Andersson, Arne Ericson, Ulf Dahlberg, resebyråchefer i Uppsala, Västerås och Skellefteå, Carl-Erik Hagström, HK marknad och Paul Lindblom, SJR personalchef, möttes och planerade träffen 1995.

Den första träffen

Programmet på Fagerudd i Enköping ägnades åt nostalgi och kamratlig samvaro. Med  ”kunskap, glädje  och så lite tango”. När frågan ställdes om eventuell fortsättning så var enigheten bedövande: utmaningen accepterades på stående fot av ett ivrigt gäng. En SJR-träff varje år framöver ställdes i utsikt av ett enigt möte. Stafetten skulle föras vidare. En permanent medlemsorganisation hägrade.

Medlemmarna är alla tidigare SJR-anställda. Många arbetar idag i andra organisationer inom resenäringen.  Föreningen har drygt 200 medlemmar!

Carl-Eric Hagström (1995)