Om SJRk

SJR kamratförening 

Grundat 1995           

SJRk mötet 1995


SJR kamratförening 2016


SJR-andan lever fortfarande i allra högsta grad trots att SJ Resebyrå upphörde som varumärke 1/1 1990. SJR köptes av  TMG-gruppen hösten 1989.


Utöver årsfesten/årsmötet för medlemmar arrangerar styrelsen öppna träffar för SJR-vänner. Vi har en stor och aktiv Facebookgrupp.


Är det något du undrar över  är du välkommen att maila till inblick@sjrk.se

 


 

SJRk Hedersmedlemmar


Årmötet 2016 utsåg grundarna  av SJRk  till ständiga Hedersmedlemmar

    Ingvar Andersson, Arne  Ericson,      Palle Lindblom

  Ulf Dahlberg,    Carl-Erik Hagström   

Det första SJRk mötet i Enköping 1995


Så här började det...


Under 1989 sålde SJ ledningen hela SJ Resebyrå (SJR) till Nyman & Schultz AB, sedermera American Express. SJR var etablerad med ett 70-tal resebyråer över hela landet och många anställda kunde inte till fullo förstå logiken i affären. Alla var stolta över SJR:s ledande ställning på marknaden och över vad som åstadkommit inom SJR under åren. Verksamheten präglades av en stark laganda och känsla av samhörighet mellan enheter och personer. Nu skulle kanske alla skingras och SJR-identiteten upplösas.


Fem entusiaster

Snacket gick kollegor emellan i hela riket. Många var intresserade, både yngre och äldre, att fortsätta samhörigheten, ”SJR-andan” borde manifesteras i någon beständig form. Detta föranledde fem entusiaster att under 1994 börja spåna om en ”SJR träff” för att kolla det verkliga intresset. De fem var Ingvar Andersson, Arne Ericson, Ulf Dahlberg, resebyråchefer i Uppsala, Västerås och Skellefteå, Carl-Erik Hagström, HK marknad och Paul Lindblom, SJR personalchef, möttes och planerade träffen 1995.


Den första träffen

Programmet på Fagerudd i Enköping ägnades åt nostalgi och kamratlig samvaro. Med  ”kunskap, glädje  och så lite tango”. När frågan ställdes om eventuell fortsättning så var enigheten bedövande: utmaningen accepterades på stående fot av ett ivrigt gäng. En SJR-träff varje år framöver ställdes i utsikt av ett enigt möte. Stafetten skulle föras vidare. En permanent medlemsorganisation hägrade.


Medlemmarna är alla tidigare SJR-anställda. Många arbetar idag i andra organisationer inom resenäringen.  Föreningen har drygt 200 medlemmar!


Carl-Eric Hagström (1995)

Kontakt:   inblick@sjrk.se                                                                                                                                               Copyright ©  All Rights Reserved