Om SJR

SJ Resebyrå Flygcentralen, reklamtrailer 1985

Titta på trailern

SJ Resebyrå 50 år


Historien om SJ Resebyrå

(Källa: SJ Nytt 1965 nr 2)   Artikeln publicerad med anledning av SJ Resebyrås 50-årsjubileum.


SJ Resebyråer - Nordens största resebyråkedja har idag (1965) 58 byråer av vilka fem finns i utlandet. Berlin, Hamburg, Köpenhamn, London och New York.

Den första "riktiga" resebyrån startade 1915 vid Klarabergsgatan 68 men SJ kan faktiskt ta åt sig äran av att vara bland "de första på plan" när det gäller att ha etablerat resebyråer överhuvud taget i Sverige.

Redan 1889 lades första grunden till en SJ resebyrå genom en "upplysningsbyrå" på Centralstationen i Stockholm. Arbetet var visserligen begränsat i jämförelse med vad som menas med resebyrå av idag. Men det blev lite mer hjälp än att stå och köa framför biljettluckan. Sveriges första fullständiga resebyrå, Stockholms resebureau - senare Nordisk Resebureau - öppnade första 1898.


Tiden gick. Järnvägsresorna ökade. 1909 öppnades Trelleborg - Sassnitz-rutten och några år senare började man resa alltmer i 3 klass sovvagn. Köerna framför biljettluckorna blev enorma. Under olympiaåret 1912 fick man lite andrum. Då hyrdes för ett par månader en lokal i då nybyggda hotell Terminus.


Det var fullt krig 1915 när SJ:s första resebyrå, som kallades "SJ sovplats- och upplysningsexpedition" startade. Året därpå fastslogs officiella namnet SJ resebyrå. Krigsåren till trots var det inte någon stagnation i resandet. Flyktingar från Ryssland till Tyskland och från Tyskland till Ryssland via Haparanda stannade över i Stockholm för att sen resa vidare med sovvagnar.


Efter några år blev stugan för trång och man flyttade till Vasagatan där en gammal vinaffär övertogs. Den hade sett sina bästa dagar i och med Brattsystemet. Och här bodde man till 1926 då det var flyttdags igen, till Centralen i samband med ombyggnaden där. Men resandet utvecklades och redan efter ett år var det alldeles för trångt. Ett år senare var man så tillbaka på Vasagatan, som byggdes ut och lokaler i våningen ovanför kom även att tillhöra resebyrån.


Allt gick i snabb takt. Telefonservicen byggdes ut till effektivt hjälpmedel genom SJ:s egen konstruktion i samarbete med L M Ericsson. Så år 1962 flyttade resebyrån över till nuvarande plats Vasagatan 22.


SJ:s resebyråer är fullständiga i internationell vedertagen mening. Det innebär bl.a. att de ordnar allt för alla resor över hela världen. Resebyrån är den förmedlande länken mellan resenären/kunden å ena sidan och trafikföretag, hotell och turistorganisationer m.fl. å den andra.

Efterlysning


SJ Resebyrå grundades 1915 men det finns endast historiska fragment bevarat från dess 75 åriga verksamhet. Du som har  information eller dokument, stort som smått, från  SJR-tiden dela med dig!

Delge historien om den lokala resebyrå där du jobbat.  Berätta om dina minnen från verksamheten, studieresan eller kursen.


Intresse finns även för all slags dokumentation om såväl SJR som våra partners:


♦ Fotografier

♦ Filmer

♦ Ljudupptagningar

♦ Trycksaker, annonser, affischer

♦ Färdhandlingar

♦ Tidtabeller

♦ Studierapporter

♦ Deltagarlistor; kurser & seminarier

♦ Give Aways

♦ Diplom


Behöver du hjälp med digitalisering av material. Hör av dig till Tibbe inblick@sjrk.se


SJR Studierapporter

Läs studierapporter som PDF.

Har du någon studierapport att dela med dig? Hör av dig till inblick@sjrk.se

Fjärran Östern 1982

(dagboksanteckningar, Inger Åhlen)


Fjärran Östern 1984


Kenya 1985

USA 1977


Östafrika 1978


Polen 1975


Nordkalotten 1987


Små Korn


SJR interninfo från 1970-talet  för SJR Resebyråer i Stockholmsområdet.
Hör av dig till inblick@sjrk.se om du har någon Små Korn som saknas!

Små Korn 1971 nr 8


Små Korn 1971 nr 21


Små Korn 1971 nr 22

Små Korn 1972 nr 2


Små Korn 1973 nr 4

Inblick & Outlook
Här kan du läsa samtliga nummer av SJR personaltidning Inblick som PDF.
SJR Affärsresetidning Outlook med bilagor.
Klicka på bilderna för att komma vidare.

Inblick, samtliga tidningar
Outlook, samtliga tidningsomslag