Gallerier
SJR Luleå
SJR Göteborg
SJR Malmö


SJR Gallerier

I SJR gallerier finns bilder från resebyråkontoren, in- och utrikes evenemang, kamratföreningens möten m.m. Bilder från första SJR kontoret 1915 till den sista studieresan i november 1989 ochtusentals bilder där emellan.

Tyvärr saknas ännu bilder från några resebyråkontor. Från andra kontor samt Hk finns endast ett fåtal bilder.
Du som har bilder, studierapporter, utbildningsmateral, resedokument, broschyrer, annonser eller annat, hör av dig till inblick@sjrk.se

 

Har du inte möjlighet att själv digitalisera bilder och handlingar kan du få hjälp!