Gallerier
SJR Luleå
SJR Göteborg
SJR Malmö


SJR Gallerier


Vårt webbhotell har tyvärr upphört med att tillhandahålla fotogallerier varför bilder från resebyråerna publicerats på Facebook. Även du som saknar Facebook-konto kan se fotografier samt kommentarer men har inte möjlighet att publicera bilder eller kommentarer.

I SJR gallerier fanns bilder från resebyråkontoren, in- och utrikes evenemang, kamratföreningens möten m.m. Bilder från första SJR kontoret 1915 till den sista studieresan i november 1989 samt ca fyra tusental bilder där emellan.

Tyvärr saknas ännu bilder från några resebyråkontor. Från andra kontor samt Hk finns endast ett fåtal bilder. Du som har bilder, studierapporter, utbildningsmateral, resedokument, broschyrer, annonser eller annat, hör av dig till inblick@sjrk.se

 

Har du inte möjlighet att själv digitalisera bilder och handlingar kan du få hjälp!

SJRk evenemang

Klicka för att öppna galleriet

SJ Resebyråer  Sverige

Klicka för att öppna galleriet

Riporna

Klicka för att öppna galleriet

SJR Utrikes studieresa

Klicka för att öppna galleriet

SJ Resebyråer  Stockholm

Klicka för att öppna galleriet

SJR Harmony

Öppnar inom kort

SJR Inrikes evenemang

Klicka för att öppna galleriet

SJ Resebyråer  Utomlands

Klicka för att öppna galleriet

Travelling Band

Klicka för att öppna galleriet