SJR Inblick


Inblick - SJR Personaltidning 1986-1989


SJR personaltidning var mycket populär och slukades nog från första till sista sida av de flesta. Förutom nyheter innehöll den reportage från resor, den lokala resebyrån samt en "familjesida" med presentation av medarbetare.


Läs Inblick

Öppna tidningen (PDF) genom att klicka på den.

Det är stora filer, så det kan dröja lite innan de öppnas.     

1986 Nr 1
1986 Nr 4
1987 Nr 2
1988 Nr 1
1989 Nr 1
1989 Nr 4
1986 Nr 2
1986 Nr 5
1987 Nr 3
1988 Nr 2
1988 Nr 5
1989 Nr 2
1989 Nr 5
1986 Nr 3
1987 Nr 1
1987 Nr 4
1988 Nr 3
1988 Nr 6
1989 Nr 3


Inblick 1986 nr 1


I det första numret kunde vi läsa om Reso, provisioner, vinst, svårigheten med att få igång SJR EK, SJR Lunds nya lokaler, att Johan & Fred hade vidareutbildat sig, om nya marknads-chefen, jakten efter fler säljare, 90-talets resebyrå, studierapport från Rio.


Inblick utkom med varierade antal nummer per år.


Denna samling är troligtvis komplett. Har du något nummer eller bilaga som saknas här, hör gärna av dig!