Om Rbr
SJR Centralstationen, Malmö
SJR Karlstad
SJR Vasagatan 1, Stockholm

Fakta om SJR lokalkontor Research & sammanställning; Jimmy Bergman

Det har saknats samlad historik om SJR  1915-1989. När vi började våra efterforskningar, fanns endast ett fåtal SJR-dokument och artiklar från den 74 år långa  verksamhetsperioden.

I sökandet efter information om SJR och lokalkontoren  har bl.a. arkiven i Kungliga Biblioteket, Riksarkivet, Järnvägsmuséet, Svenska Järnvägsklubben dammsugits.

Ur Sveriges Kommunikationer och SJs interna telefonkataloger har lokala resebyråadresser samt namn på resebyråchefer hämtas.  SJ Nytt är källan i vilken  vi funnit en mängd intressanta artiklar om SJRs verksamheter.

SJR kollegor har bidragit med sina minnen;,  tidstypiska händelser, roande ankedoter samt material i form av dokument, tidningsartiklar m.m. Dina minnen är en viktig  kunskapskälla  som det vore trevligt att ta del av. Dela med dig av dina SJR-minnen! Mejla    till inblick@sjrk.se

Rapportera ifall någon länk inte fungerar!     inblick@sjrk.se

SJR lokalkontor i Sverige

* omfattar information om flera SJRkontor på orten

SJR lokalkontor i Stockholm

* omfattar information om flera SJRkontor på orten

SJ Resebyråer i Världen

* omfattar information om flera SJRkontor på orten

VIKTIGT! 

DIN egen berättelse, fotografier samt dokument från SJR-tiden, är av stor vikt för att öka  kännedom om SJR lokalkontor och huvudkontor; personal och verksamhet. 

Dela med dig av dina SJR-minnen, bilder och annat. Webbredaktionen hjälper till att digitalisera.

Mejla till  inblick@sjrk.se

SJR Basargatan, Göteborg
SJR Västerås
SJR Luleå
SJR Borås
SJR Helsingborg
SJ Resebyrå NK, Stockholm
SJR PUB, Stockholm
SJ Resebyrå Götgatan 19, Stockholm
SJ Resebyrå, London