SJR Halmstad
SJR Vasagatan 1, Stockholm
Crbr Knut Lydén


Om SJ Resebyrå Halmstad

Av Knut Lydén    2012-12-07


 15 juni 1946 öppnades den 24:e SJ Resebyrån i Halmstad.   Byrån låg

vid Österbro. De första två åren var byrån öppen endast sommartid.


Allteftersom gränserna öppnades efter världskriget ökade behovet av resebyråer och kunnig personal. Snart var byrån öppen hela året. Personalstyrkan var då tre medarbetare. Senare blev Olof Appelgren föreståndare och han hade bl.a. som medarbetare E Thomelius, Birgit Romberg (Hansson) och Bengt Hillerström.


"Stugan" blev för trång. Lokalerna delades med Turistbyrån. När Hotell Svea blev färdigbyggt våren 1961 flyttade byrån till Kyrkogatan. Lokalen hade ett bra läge i hörnet mot Stora Torg med tre stora skyltfönster. Vid diskarna sker all betjäning sittande. Förutom säljlokalen fanns rum för föreståndaren och utrymme för biljett- och bokningsavdelning. Som en extra service installerades en automatisk telefonsvarare för biljettbeställning på icke öppettider. Utöver Olof Appelgren, som flyttade till Helsingborgsbyrån i februari, fanns 7 medarbetare.

Knut Lydén tillträde som föreståndare den 1 september 1963. Personalstyrkan hade då reducerats med 3 medarbetare. Nystart och en utmärkt arbetsinsats av kvarvarande medarbetare och nyrekrytering gjorde att byrån var väl rustad 1964-65 och de kommande åren. Bruttoförsäljningen 1963 var 3.200.000 varav flyg 517.334 kronor.


Största ökningen blev på affärsresor. En speditionsfirma var IATA-agent och hade alla de större företagen som kunder. Vi lyckades dock efterhand att "ta över" dessa flygkunder. Resultat blev en IATA-agent mindre. Inget avsked, utan personen som handlagt företagets IATA-göromål anställdes på SJR i Halmstad. Flygförsäljningen 1966 uppgick till 1.151.000 och bruttoförsäljningen till 5.342. 000.


Trångboddheten blev snart åter ett problem. Personalstyrkan växte till 9 medarbetare. En ombyggnad var nödvändig. år 1971 - lagom till 25-årsjubileumet - hade SJ arkitekt presenterat och förverkligat en stor förbättring. Affärsresor fick bl.a. eget arbetsrum med två arbetsplatser. Alla 12 medarbetarna fick nu egna arbetsplatser.


Men snart visade det sig att mer utrymme krävdes. Tiden maj-juli var "akuta" månader. Halmstad är en turiststort och det märkes denna tid. Speciellt när det regnade. För att råda bot på trängsel och övertid företogs följande. Under juni och juli infördes skift. Två medarbetare skiftade arbetstider. En tjänst kl. 07-09 för biljettutskrivning, 09-11 och 12-17 disktjänst/telefon. Den andra började kl 11 (lunch 14-15) med disktjänst/telefon fram till 17. "Kvällspasset" slutade 20 på biljettavdelningen eller där hjälp behövdes. (Tiderna fick finjusteras för att rimma väl med tjänstgöringstider). Fördelen med detta var främst mindre trängsel, mindre övertid och jäkt samt bredare kunskaper för de två medarbetarna.


Affärsresor utvecklades positivt. Avtal träffades med Nordiska Maskkinfilt (NMA) - ett av Halmstads större företag - år 1965 att öppna en resetjänst på huvudkontoret. Öppet mellan kl 10-12. Vi fick kostnadsfritt lokal och tillgång till kontorsmateriel och telefon. Ett litet provisorium i början men mycket snart en "resebyrålokal" i närheten av receptionen och huvudingången.  ABC-flygtidtabeller, CTF och liknande arbetsmateriel fanns. Saknades något, inga problem att kontakta Resebyrån. En mycket viktig del i avtalet var att NMA klargjorde för sin personal att alla tjänsteresor skall behandlas mellan 10-12 av Resetjänsten. Endast vid "Brandkårsutryckningar" fick Resebyrån kontaktas. NMA:s produktion var främst maskinfilt till pappersindustrin. Kundkretsen fanns i alla världsdelar. Deras inköp rörde sig om miljoner varje år, varav ca 90% flygresor.


Resebyrån fyllde 25 år 1971. Givetvis aktiviteter. Nu större möjligheter att bearbeta och betjäna allmänheten. Linjeflyg hade flyttat sin försäljningslokal på Storgatan (runt hörnet) till Flygplatsen varvid SJR övertog lokalen. Telefon och affärsresor fick avlastning liksom byrån vid Kyrkogatan.


Konkurrens i den lokala resebranschen fanns även i Halmstad. Under de första åren fanns endast SJR, Reso och Press Resor. Senare tillkom även Opal Resor (privat- & affärsresor) samt Nyman & Schultz (affärsresor). Kortvarig etablering av andra aktörer blev av ringa betydelse

Adoptionsresor

Inom all verksamhet finns en s.k. "Nisch". Det gäller ju att finna och utveckla den till ett positivt objekt. En sådant nisch var adoptionsresor. Min dotter skulle adoptera, resmålet var Colombia år l982. Vid alla adoptioner gällde brådska. Flygresan skulle ske mer eller mindre omgående. Snabba beslut och föräldrarna fick som regel inte tid och möjlighet att välja eller planera. Prisalternativ blev aldrig aktuellt. Ordinarie pris med biljetter utan några inskränkningar var det normala. Uppmanade min dotter att "höra sig för" hos några resebyråer i Skåne.


Jag tog kontakt med AVIANCA. Vårt pris blev betydligt lägre än vad hon erhållit från andra. Kontakten med AVIANCA fortsatte. Därefter kontaktades Adoptionscentrum i Stockholm. Redogjorde för min och dotterns erfarenheter. För att undvika denna onödiga stress för blivande föräldrar föreslogs följande. Vi på SJR Halmstad utarbetar förslag på olika resealternativ och flygbolag med flygtider och priser från olika avreseorter. Föräldrarna kunde nu i lugn och ro planera resan. I detta skede var det ett "Specialpris", ordinarie T/R priser samt pris för 22-45 dagars resa från tre avreseorter.


Senare användes annan prisberäkning. Antalet flygbolag liksom destinationsländer ökade med tiden. Icke bara priser och tider lämnades. Även en hel del praktisk reseinformation som insamlats från egen tjänsteresa samt föräldrars erfarenheter av adoptionsresor uppskattades mycket. Efter en tid kunde vi sälja colombiansk valuta. Perfekt med lokal valuta vid ankomsten i stället för dollarsedlar. Personliga kontakter med flygbolagens personal i respektive land var nödvändigt. En eller två personer var kontaktpersoner. Vid problem eller ombokning var dessa till god hjälp. Inga problem uppstod. För att behålla och utvidga resorna gällde fortsatt effektivitet.


Vi ringde upp föräldrarna efter hemkomsten för att få ta del av deras erfarenheter. Praktiska råd och deras erfarenheter kunde förmedlas i vår information. Viktigt var också att vi då frågade hur "Calle" eller "Svea" mådde. Vi visste ju inte alltid namnet på barnet från biljettutskrivningen. Vi anade också att blivande föräldrar skulle framdeles kontakta dem och då skulle vi få ett omnämnande.


Samarbetet med Adoptionscentrum fortsatte och utvecklades. Snart blev fler länder aktuella. Dessutom tillkom fler flygbolag som var mycket intresserade. "Adoptionsmorfar" blev ett känt begrepp. Två "adoptionsmostrar" - Elisabeth Svensson och Ann Lorentzon - hade fullt upp. "Morfar" tittade på och njöt av att de första miljonförsäjningarna av flygbiletter passerats.

Nästa fas var återbesök. Frågan var om föräldrarna var intresserade av att tillsammans med barnet/-en göra ett återbesök. Svaret blev JA. Med hjälp av Adoptionscentrums medarbetare i Sverige och i olika länder blev det en realitet. Exempelvis barnhem och fosterföräldrar besöktes. Svensk färdledare under hela resan. De två första resorna gick till Colombia och Sydkorea.


Efter samgåendet år 1989 med TMG övertog en annan nybildad resebyrå i Halmstad resorna. Försäljningen i slutet av åttiotalet var ca 7,5 miljoner per år.

USA resor

Ett annat exempel på "Nisch" är följande. På 1970-talet var det obligatoriskt för resenärer från USA att "Reconfirm" deras returbokning senast 72 timmar före avresan. Ett extrajobb, men inga inkomster. En av våra medarbetare reagerade mot detta. Hon ansåg också att servicen borde debiteras. För vår del upplysningar om tåg- och färjeförbindelser till Kastrup. Tanke blev handling. Varje "Reconfirm" debiterades med kr 25. Vid närmare funderande fanns det ju möjligheter till framtida försäljning. Det var en viktig målgrupp "Reconfirmresenärerna" då de fick lämna kontakttelefon i Halmstad/Halland.


Helt naturligt förväntade vi oss ett antal återbesök i USA av värdfolket i Halmstad/Halland. Alla telefonnummer antecknades. Det blev ett utmärkt underlag för aktiviteter i en snar framtid. Brev till Värdfolket med frågan "tid för återbesök"? En stencilerad information om olika flygpriser och om planerad släktresa bifogades. Buss från Halmstad/Halland utmed E6:an till Göteborg. SAS-flyg till New York, 3 nätter i New York, rundtur och färdledare från Halmstad. Efter 4 dagar i NYC fick varje deltagare hjälp med transfer till aktuell flygplats f v b till släkt och vänner. Blev anvisade till rätt "Gate" och nödvändiga informatiner.


Flygförsäljningen till bl.a. USA ökade betydligt de närmaste åren. En anledning var liknande det som gällde vid Adoptionsresorna, mycket låga marknadsföringskostnader.


Resebyrån växer igen

Trångboddheten var dock fortfarande ett problem. Förutom lokalerna på Kyrkogatan hade vi Linjeflygs f.d. lokal runt hörnet samt resetjänsten på NMA. Fungerade trots allt bra men var opraktiskt. Detta insåg också Ckar Olof Borg vid ett besök och godkände en flytt till Nygatan år 1979.


En mindre gata central beläget nära Stora Torg. F.d. Jordbrukarbanken byggde om halva kvarteret till moderna butiks- och kontorslokaler. Vår lokal i gatuplanet var på ca 200 kvm. Nu började en ny era. Våra 14 medarbetare hade en gemensam arbetsplats. Arbetsuppgifterna hade ytterligare ökats med det s.k. Militäravtalet. I Halmstad fanns två stora militära förband, Flygfottiljen F14 och Hallands Regemente I16 . Båda förbanden hade betydande skolverksamhet med deltagare från hela landet. Exempelvis INFKAS (Infanteriets försvar- och kadettskola) placerat på I16. Vid F14 specialutbildning inom olika verksamheter. VPL 10 och bussresor var mer lokalbetonade.


Databranchen utvecklades. SNAP fungerade utmärkt. Nästa objekt var SMART. Huvudoperatör och handledare för kollegor på resebyrån måste gå igenom SMART Grundkurs och Huvudoperatörskurs, en mastig röd publikation på 174 A4-sidor. En del problem uppstod i början, speciellt biljettutskrivningen. Men med tiden fungerade allt till belåtenhet.


Vad var nästa fas i datautvecklingen? Bokning av sällskapsresor som nu skedde med enbart telefon. Ett samarbete mellan Fritidsresor och SJR resulterade i att två byråer - Vasagatan i Stockohlm och Halmstad - skulle prova och praktiskt använda Fritidsresor databokning. En av våra medarbetare fick en "dagsutbildning" hos Fritidsresor. Sedan lokal information och träning. Praktiskt fungerade det så att vi ringde Fritidsresor i Göteborg (Alingsås?) på morgonen. "Nu öppnar vi" d.v.s. (telefon)linjen. Telefonluren blev lagd vid sidan av telefonen. Nu kunde Fritidresors dator användas för bokningar. Vid stängning, ett nytt samtal "nu stänger vi" och telefonluren åter på sin plats. "Frittes Databurk" var placerad bakom disken på ett skåp. Kunden hade hela tiden ögonkontakt med datorn och var förvånad och imponerad. Faktiskt ett försäljningsobjekt.

SJR Halmstad, Stora Torg

Nya möjligheter öppnades i och med att ett Kvarter mot Stora torg skulle byggas om. Läget blev ännu mer centralt.  SJR hyrde hela våningsplanet på 2:a våningen och en butikslokal i gatuplanet. Inflyttning 1988-02-08. Personalstyrka var då 20 medarbetare var av tre med 50% arbetstid. Resebyråchef var Anders Gemfors.


Bistra tider skulle komma. Trots positiva tankar om framtiden bl.a. i brev från Ckar 1988-03-29. I brevet nämndes i avslutningen "Budgetarbetet för 1990". Budgetmöte som vanligt för samtliga Crbr vecka 34.

Något överaskande för de flesta offentliggjordes på hösten 1989 sammanslagningen av SJR och N&S och Resespecialisterna i TMG. Helt naturligt blev personalen orolig och framtiden oviss. Slutligen blev allt klart och av de 22 medarbetarna fyttade tio till N&S respektive Ticket. Fyra återgick till SJ och tre till annan resebyrå. De övriga fick ej fortsatt anställning.


Lokalerna på Brogatan disponerades av Ticket och N&S fram till 1992 då flyttning skedde till två separata lokaler på Köpmangatan.


Datatekniken hade t.o.m. 1984 förändrat många arbetsrutiner. Det enda som återstod var Ekonomisystemet. Planeringen hade börjat redan 1987 men blev aldrig någon realitet.


En annan planering med realitet var att efter 36 års resebyråtjänst och vid fyllda 60 år ta det lite lugnare. Det hade varit jäktigt och arbetsamt, men oerhört stimulerande. Icke minst den positiva och mänskliga samvaron med kollegor under alla dessa år. För min del, deltid fr.o.m. l984-10-01 till pensioneringen 1989-06-01.

Fakta om

SJR Halmstad

VIKTIGT! 

Din egen berättelse, fotografier samt dokument från SJR-tiden, är av stor vikt för att öka  kännedom om SJR lokalkontor och huvudkontor; personal och verksamhet. 


Dela med dig av dina SJR-minnen, bilder och annat. Webbredaktionen hjälper till att digitalisera.

Mejla till  inblick@sjrk.se